Kiinteistökehityspalvelut

Oma organisaatiomme toimii kiinteistöliiketoiminnassa lisäksi yhteistyössä eri keskeisten konsulttien ja toimitilavälittäjien sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten rakennusliikkeiden kanssa hankekohtaisesti. Teemme myös läheistä yhteistyötä keskeisten koti- ja ulkomaisten toimitiloihin sijoittavien tahojen kanssa. Hankekohtaisesti yhteistyökumppaneitamme ovat myös koti- ja ulkomaiset kaupan ketjut, maakunnalliset ja paikalliset sijoittajat sekä muut vastaavat toimijat sekä toimitiloja tarvitsevat yritykset, yhteisöt ja kaupungit sekä kunnat.

Ensisijainen kohderyhmämme ovat kauppa- ja liikepaikat eri kaupan ketjujen tilatarpeita ajatellen, kauppakeskukset, Retail Park -tyyppiset Kodin Keskus -hankkeet, muut liiketilat, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat sekä suuremmissa maakuntakaupungeissa toimistokokonaisuudet, joiden kehittämiseen aiomme panostaa lähivuosien aikana. Olemme myös erikoistuneet hotelleiden saneeraushankkeisiin ja uudisrakentamiseen. 

Kehitettävä kiinteistöKehitettävä kiinteistö

Lähtökohtamme on hankkia tontti tai kehitettävä kiinteistö, tehdä siitä hankesuunnitelma, hankkia kohteelle käyttäjä tai käyttäjät, kilpailuttaa rakentaminen sekä myydä kohde käyttäjälle, rakentajalle tai sijoittajalle. Yksinkertaisesti ilmaistuna toimimme valtakunnallisesti riippumattomana kiinteistökehittäjänä eli developperina.

Olemme oikea yhteistyökumppani, kun tarvitsette kilpailukykyiset toimitilat uudiskohteena tai vanhasta kiinteistöstä kehitettynä vuokralle tai omaan taseeseenne toteutettuna. Jos olette kaupan ketjun, huolinta-, kuljetus- tai logistiikkayrityksen edustaja, hankimme, kehitämme, myymme ja/tai vuokraamme teille tarpeenne mukaiset liike-, logistiikka-, tuotanto- ja varastotilat kilpailukykyiseen ja kannattavaan hintaan. Huolehdimme myös uusien tilojen rakentamisen yhteydessä vanhojen toimitilojenne myynnistä tai jälleen vuokrauksesta. Varmistamme myös, että kaikki vaatimustasonne ja tarpeenne hankkeessa huomioidaan.

Kauttamme kaikki toimitilajärjestelyt valtakunnallisesti. Tarvitsettepa millaista toimitilaa tahansa, teemme teille edullisen tarjouksen uusista rakennettavista toimitiloista joko omaan taseeseenne rakennettuna tai kilpailukykyisellä vuokrahinnalla.

Perehdymme yksilöllisesti asiakkaamme tarpeisiin ja toteutamme toimitilatarpeenne.

Henkilöstömme ja verkostossa toimivien yhteistyötahojemme pitkä 25-30 vuoden kokemus ja koko Suomen kiinteistökannan ja kiinteistömarkkinan tuntemus takaa kannaltanne toivomanne lopputuloksen!

Avainhenkilömme ovat viimevuosina olleet mukana useiden keskeisten kaupan ketjujen verkoston kehittämisessä ja rakentamisessa sekä eri kauppa- ja liikepaikkojen, Kodin Keskusten sekä logistiikka-, tuotanto- ja varastotilojen kiinteistökehityshankkeissa. Vuosien 1999-2011 toteutettujen rakennushankkeiden arvo oli runsaat 600 miljoonaa euroa ja toteutettujen hankkeiden pinta-ala oli noin 600.000 m2.